Årets længde

Den tid det tager jorden at kredse rundt om solen. Årets længde varer 365.24 dage.


Fysik

Flere fagbegreber

Æter

Middeltemperatur

Jævndøgn

Døgnets længde

Kulkondritter

Foton

Ultralyd

Årets længde

Jordens aksehældning

Stående bølger