Adskillelse af tid og rum

Individet er ikke længere kun bundet til det lokale samfund, men kan også kommunikere med andre uden at være i samme lokale som dem. Dette kan f.eks. ske igennem internettet.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨