Allele gener

Et allelt gen er en bestemt udgave af et gen, som findes på et bestemt sted i et kromosom.


Biologi

Flere fagbegreber

Primærproducenter

Hæmoglobin

Økosystem

Endocytose

Exocytose

Allele gener

Blodtransfusion

Hormoner

Anerob energiproduktion

Mæthedscenter