Amplitude

Amplitude er en værdi for bølger, som beskriver højden af en bølgetop målt fra hvilestillingen. Det vil sige, at amplituden siger noget om hvor stor bølgen er.

F.eks. er amplituden af en vandbølge afstanden i meter fra den uforstyrrede vandoverflade, til den maksimale bølgehøjde.


FysikFlere fagbegreber

Foton

Æter

Middeltemperatur

Jævndøgn

Døgnets længde

Kulkondritter

Ultralyd

Årets længde

Jordens aksehældning

Stående bølgerVærktøjer🔨