Antonym

Et antonym er et ord, der har den modsatte betydning af et andet ord.

Fx:
- Rig/fattig
- Høj/lav
- Kold/varm


DanskFlere fagbegreber

Empiri

Navneidentitet

Tillægsord (adjektiver)

Det lyriske jeg

Feltarbejde

Prosadigt

Direkte fortællerkommentar

Indirekte fortællerkommentar

Semantisk skema

Pålidelig fortællerVærktøjer🔨