Assimilation

Når udlændinge tilpasser sig majoritetens kultur. Det kan f.eks. være en araber der indvandrer til Danmark og holder jul og drikker alkohol.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel