Asteroider

En asteroide er faste klumper af bl.a. sten og metal der flyver i ellipser rundt om planeter, herunder solen.


Fysik

Flere fagbegreber

Æter

Middeltemperatur

Jævndøgn

Døgnets længde

Kulkondritter

Foton

Ultralyd

Årets længde

Jordens aksehældning

Stående bølger