Astronomisk enhed (AE)

En måleenhed der betegner jordens distance fra solen, på ca. 150.000.000km. AE betegnes på engelsk som AU (astronomical unit).


Fysik

Flere fagbegreber

Æter

Middeltemperatur

Jævndøgn

Døgnets længde

Kulkondritter

Foton

Ultralyd

Årets længde

Jordens aksehældning

Stående bølger