Atomnummer

Atomnummeret er antallet af protoner et grundstof har. F.eks. består helium af 2 protoner, og har dermed atomnummer 2 i det periodiske system.


KemiFlere fagbegreber

Dubletreglen

Oktetreglen (ædelgasreglen)

Kation

Anioner

Isotoper

Ionbinding

Nukleontallet

Dobbeltbinding

Hydrofil

HydrofobVærktøjer🔨