Bæredygtig udvikling

Bæredygtig udvikling er når man sørger for at de handlinger der bliver begået nu, ikke får for store konsekvenser for det miljø den fremtidige befolkning skal leve i. F.eks. har politikerne gjort det mere attraktivt at køre i elbiler i dag, og vi ser også en stor fremgang i salget af disse. Elbiler er mere miljøvenlige end brændstofbiler og derfor er der tale om en bæredygtig udvikling.


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud