Bagudsyn

Bagudsyn er når fortælleren fortæller om en begivenhed, efter den har fundet sted. Der fortælles om noget der tidligere er sket, og teksten skrives derfor i datid.


DanskFlere fagbegreber

Empiri

Navneidentitet

Tillægsord (adjektiver)

Det lyriske jeg

Feltarbejde

Prosadigt

Direkte fortællerkommentar

Indirekte fortællerkommentar

Semantisk skema

Pålidelig fortællerVærktøjer🔨