Balance på de offentlige finanser

Balance på de offentlige finanser betyder at der er overskud på de penge der bliver brugt af det offentlige.

Når der er balance på de offentlige finanser bruger det offentlige ikke flere penge end de har fået tildelt i deres budget.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨