Biosfæren

Biosfæren er den del af af jorden, hvor der findes levende organismer. Den strækker sig ca. fra det dybeste sted i havet til det de højeste bjergtoppe.

Biosfæren kan betragtes som en samlet betegnelse for de 3 andre sfærer: hydrosfæren (vandet), lithosfæren (jordens yderste skal) og atmosfæren (luften).


Biologi
Flere fagbegreber

Primærproducenter

Hæmoglobin

Økosystem

Endocytose

Exocytose

Allele gener

Blodtransfusion

Hormoner

Anerob energiproduktion

Mæthedscenter