Brain gain

Når mange højtuddannede eller intelligente mennesker flytter til et bestemt land, har landet brain gain. F.eks. hvis mange højtuddannede flytter til USA, vil USA opleve brain gain.


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud