Chancelighed

En situation, hvor der ikke er forskel på ens livschancer uanset hvilken social gruppe man kommer fra. Når man snakker om chancelighed, snakker man om at udjævne de forskelle der er mellem social grupper, så alle har lige forudsætninger for et godt liv. Der er ikke chancelighed i dagens Danmark. Det skyldes f.eks. at der er større chance for at børn med uddannede forældre, selv får sig en uddannelse.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel


Værktøjer🔨