De facto-flygtning

En de facto-flygtning er en person, der ikke opfylder betingelserne i FN's Flygtningekonvention, men hvis levevilkår i sit eget hjemland er så dårlige at vedkommende ikke burde sendes tilbage. Det kan f.eks. være på grund af naturkatastrofer eller risiko for tortur.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨