Den karrierebundne livsform

Den karrierebundne livsform er en levemåde hvor ens arbejde er prioritet. Fritiden bruges ikke på at "lade op" til jobbet. Man vil ofte også tage arbejdet med hjem, oven i at man har lange arbejdsdage og også kan komme til at arbejde i weekenden.


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud