Den kollektive identitet

Den kollektive identitet handler om at føle sig som værende en del af en større gruppe der deler samme identitet. Gruppen deler mange normer og værdier. Man kan have flere kollektive identiteter. F.eks. kan man føle sig muslim eller kristen når man beder, men også føle sig som en almindelig gymnasieelev eller gamer.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨