Den korporative velfærdsmodel

I den korporative velfærdsmodel, også kaldt den konservative velfærdsmodel, ser man at borgerne bliver forsikret igennem deres arbejde. Civilsamfundet og markedet har en central rolle. Familien skal tage sig af de svage mennesker i deres familie, kan de ikke det, kan de få hjælp igennem statslige organisationer eller forsikringer. Borgerne får en masse sociale forsikringer igennem arbejdsmarkedet. Er man arbejdsløs, er man i høj grad afhængig af sin familie.


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Udbud

Efterspørgsel