Den patriarkalske familie

En familietype hvor en person er familiens overhoved, og det ham eller hende der bestemmer. Opdragelsen er autoritær med faste normer og regler. Det forventes, at man indordner sig efter fællesskabet.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel