Den personbundne fortæller

Den personbundne fortæller er en fortæller der kun følger en person i handlingen, og kender til alt hvad denne personer foretager sig, og tænker. En gang imellem kan han også se noget, som personen han følger ikke kan se.


Dansk
Flere fagbegreber

Empiri

Feltarbejde

Det lyriske jeg

Prosadigt

Direkte fortællerkommentar

Indirekte fortællerkommentar

Semantisk skema

Pålidelig fortæller

Femikrimi

Upålidelig fortæller


Værktøjer🔨