Den personbundne fortæller

Den personbundne fortæller er en fortæller der kun følger en person i handlingen, og kender til alt hvad denne personer foretager sig, og tænker. En gang imellem kan han også se noget, som personen han følger ikke kan se.


DanskFlere fagbegreber

Empiri

Navneidentitet

Tillægsord (adjektiver)

Det lyriske jeg

Feltarbejde

Prosadigt

Direkte fortællerkommentar

Indirekte fortællerkommentar

Semantisk skema

Pålidelig fortællerVærktøjer🔨