Den personlige identitet

Den personlige identitet fortæller hvem man er som person og hvad der kendetegner en. F.eks. kan det være de politiske holdninger man har, ens valg af uddannelse, eller en bestemt type adfærd man har. Det kan også være at man følsom, morsom, en god kæreste, eller typen der spiller smart.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel