Den residuale velfærdsmodel

Den residuale velfærdsmodel, også kendt som den liberale velfærdsmodel, findes i lande som England og USA. Her er det op til den enkelte at forsikre sig til de velfærdsydelser man søger, såsom sundhed, pension og uddannelse.

Hvis man ikke har råd til at forsikre sig, træder staten til med minimale ydelser, men kun hvis der ikke er andre muligheder. Det enkelte individ skal sørge for at sikre sin egen velfærd. Dette kan ske via private forsikringer, f.eks. sundhedsforsikringer. Skatten er relativt lav og uligheden er stor.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel