Den sociale identitet

Den sociale identitet handler om hvordan andre opfatter en. De forventninger omgivelserne har, og det pres de lægger, er med til at påvirke ens adfærd. F.eks. vil der være et ekstra pres på en for at klare sig godt i skolen, hvis alle ens venner er kloge og får gode karakterer. Man vil i den forbindelse prøve at forbedre sig karaktermæssigt, og fremstå klogere.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel