Den sociologiske dokumentar

Den sociologiske dokumentar handler om grupper, kulturer eller livsstile der dyrkes af en mindre gruppe i samfundet, som ligger langt fra resten af samfundets levemåde.

Det kan være f.eks. være grupper, der har et dårligt forhold til samfundet, såsom kriminelle. Det kan også være grupper, vi til dagligt ikke bemærker men som betyder noget for samfundet.

Dokumentaren "Armadillo", der omhandler en gruppe danske soldater i Afghanistan, er et eksempel på en sociologisk dokumentar.


MediefagFlere fagbegreber

Dialog

Reallyd

Effektlyd

Off-screen lyd

Asynkron lyd

Synkron lyd

Subjektiv lyd

High key-belysning

Low key-belysning

Nakkeskud (over-the-shoulder)Værktøjer🔨