Den udøvende magt

Den udøvende magt er regeringen, og alt hvad der hører under regeringen. Begrebet bruges til at beskrive dem som i samfundet håndhæver loven, og har det overordnede ansvar for statens pligter.

Mange tror at politiet er den udøvende magt, fordi politiet håndhæver loven, men politiet er kun en del af den udøvende magt, fordi de hører under justitsministeriet. Alt hvad der er under fx skatteministeriet og de andre ministerier i regeringen, er også en del af den udøvende magt.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨