Den universelle velfærdsmodel

Den universelle velfærdsmodel, også kendt som den socialdemokratiske- eller skandinaviske velfærdsmodel, er den model vi primært finder i de nordiske lande. Her omfordeler man goderne i samfundet mellem befolkningen, alt efter behov. Det sker igennem høje skatter og afgifter, som gør velfærdsydelserne mulige. Velfærdsydelserne kan være ting som f.eks. gratis uddannelse, gratis/billig sundhedshjælp, og kontanthjælp. I Danmark har vi den universelle velfærdsmodel.

Staten fylder meget i denne model, og der er mange offentligt ansatte. Civilsamfundet og markedet har dermed en lille rolle i at sørge for borgerne.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨