Denotation og konnotation

Denotation er et ords grundbetydning, altså ordets bogstavelige betydning. F.eks. er en dværg definitionen på en væksthæmmet person.

Konnotation er nogle af de medbetydninger, som ordet kan have.

F.eks. bliver "dværg" også brugt til negativt at omtale lave personer, hvorved dens konnotative betydning også er "lav".


DanskFlere fagbegreber

Empiri

Navneidentitet

Tillægsord (adjektiver)

Det lyriske jeg

Feltarbejde

Prosadigt

Direkte fortællerkommentar

Indirekte fortællerkommentar

Semantisk skema

Pålidelig fortællerVærktøjer🔨