Det absolutte nulpunkt

Det absolutte nulpunkt er den lavest mulige temperatur, og ligger på -273,15 grader celsius. Temperatur er et mål for, hvor hurtigt molekylerne bevæger sig, og under det absolutte nulpunkt står molekylerne helt stille.


FysikFlere fagbegreber

Foton

Æter

Middeltemperatur

Jævndøgn

Døgnets længde

Kulkondritter

Ultralyd

Årets længde

Jordens aksehældning

Stående bølgerVærktøjer🔨