Det indre marked

Det indre marked er en aftale mellem landene i EU der sikrer fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital, på tværs af EU-landene. Det betyder også, at medlemslandene har afskaffet nationale afgifter på import af varer fra andre EU-lande. Formålet er at oprette et "indre marked" i EU, der kan binde landene tættere sammen og samtidig styrke dem økonomisk ved at fjerne de hindringer der kan være forbundet med handel på tværs af landegrænser.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨