Det lyriske jeg

Når der står "jeg" i et digt, er der tale om det lyriske jeg. Det er det lyriske jeg, der er digtets fortæller.

Der er forskel på digteren, og det lyriske jeg. F.eks. hvis der står: "Jeg står og danser i et værtshus", betyder det ikke at digteren står og danser i et værtshus, men at det "lyriske jeg" gør.


DanskFlere fagbegreber

Empiri

Navneidentitet

Tillægsord (adjektiver)

Det lyriske jeg

Feltarbejde

Prosadigt

Direkte fortællerkommentar

Indirekte fortællerkommentar

Semantisk skema

Pålidelig fortællerVærktøjer🔨