Det moderne samfund

Det moderne samfund var en periode i Danmark fra omkring 1850 til ca. 1970. Samfundet var præget af industrialisering og urbanisering. Den teknologiske udvikling gjorde det muligt at effektivisere landbruget, hvilket frigjorde en stor mængde arbejdskraft. Samtidig gjorde teknologien også samlebåndsproduktion muligt, hvilket skabte et stort behov for arbejdskraft i byerne.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨