Det passive mobbeoffer

Det passive mobbeoffer er et mobbeoffer som er negativt indstillet over for vold, og har svært ved at give igen under mobningen. Offeret er skrøbeligt og derfor nemt at mobbe. De fleste mobbeofre hører under denne betegnelse.


Psykologi

Flere fagbegreber

Identitetsforvirring

Confirmation bias (bekræftelsesbias)

Vanrøgt

Altruisme

Selektiv opmærksomhed

Perception

Sensorisk hukommelse

Formel gruppe

Uformel gruppe

Indgrupper