Det senmoderne samfund

Det senmoderne samfund er den samfundstype vi har i dagens Danmark. Denne samfundstype har været dominerende siden ca. 1970. Det senmoderne samfund er stærkt præget af aftraditionalisering, individualisering og store teknologiske fremskridt, såsom fly og internettet.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨