Det traditionelle samfund

Det traditionelle samfund var den samfundstype der dominerede i Danmark før 1850. Det var et landbrugssamfund, hvor traditioner havde stor betydning. Individet fulgte sine forældres fodspor og livet fulgte årstidernes gang.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel