Doktrin

En politisk doktrin er en erklæring, der indeholder principielle standpunkter for en stats udenrigs- og sikkerhedspolitik. Doktriner kan både omfatte generelle sikkerheds- og trusselsbilleder og mere konkrete forskrifter for militære operationer.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨