Dubletreglen

Dubletreglen gælder for de første 5 grundstoffer (brint, helium, lithium, beryllium og bor) og går ud på at grundstofferne stræber efter at få 2 elektroner i yderste skal. Hvis ikke de allerede har 2 elektroner i yderste skal, kan de optage eller afgive elektroner for at opnå dette.


Kemi

Flere fagbegreber

Dubletreglen

Oktetreglen (ædelgasreglen)

Kation

Anioner

Isotoper

Ionbinding

Nukleontallet

Dobbeltbinding

Hydrofil

Hydrofob