Ekkokammer

Et ekkokammer er en gruppe på de sociale medier der består af mennesker som har det samme verdensbillede, og de samme holdninger. I gruppen bekræfter de hinanden i deres holdninger. Sociale medier kritiseres nogle gange for at have forskellige ekkokamre/grupper, hvor man aldrig møder modsatrettede synspunkter.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel