Ekspansiv finanspolitik

Ekspansiv finanspolitik er når staten prøver at øge efterspørgslen ved at sænke borgerens udgifter og/eller hæve statens udgifter, så borgeren har flere penge mellem hænderne. F.eks. ved at sænke skatter og afgifter, eller hæve overførselsindkomsten.

Ekspansiv finanspolitik føres ofte i samfund hvor der er lavkonjunktur og hvor arbejdsløsheden dermed er høj. Når borgerne igennem ekspansiv finanspolitik har flere penge, bruger de også flere penge, og det gør at efterspørgslen stiger og virksomhederne bliver rigere, og dermed ansætter flere, hvilket kan hjælpe et samfund med at skaffe flere jobs og få en mere stabil økonomi.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨