Elementarpartikler

Elementarpartikler er de små partikler et atom består af, og som ikke kan opdeles i mindre dele. Der findes 3 slags af elementarpartikler:

- Protoner
- Neutroner
- Elektroner

Et atom er dermed opbygget således at atomets kerne består af protoner og neutroner, og rundt om kernen kredser elektronerne.


KemiFlere fagbegreber

Dubletreglen

Oktetreglen (ædelgasreglen)

Kation

Anioner

Isotoper

Ionbinding

Nukleontallet

Dobbeltbinding

Hydrofil

HydrofobVærktøjer🔨