Embargo

Et embargo er et internationalt forbud mod handel med visse varer, med et bestemt land. F.eks. har EU bestemt at EU-landende, herunder Danmark, ikke må handle med militært udstyr, med Afghanistan.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨