Emotionel handlen

Emotionel handlen beskriver handlinger som er motiveret af følelser, f.eks. kærlighed og temperament.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel


Værktøjer🔨