Empiri

Empiri er det materiale man indsamler når man vil undersøge noget. De mest anvendte metoder til at indsamle empiri på er:

1) Spørgeskemaundersøgelser (kvantitativ metode)
2) Interviews (kvalitativ metode)
3) Observationer


DanskFlere fagbegreber

Empiri

Navneidentitet

Tillægsord (adjektiver)

Det lyriske jeg

Feltarbejde

Prosadigt

Direkte fortællerkommentar

Indirekte fortællerkommentar

Semantisk skema

Pålidelig fortællerVærktøjer🔨