Empiri

Empiri er det materiale man indsamler når man vil undersøge noget. De mest anvendte metoder til at indsamle empiri på er:

1) Spørgeskemaundersøgelser (kvantitativ metode)
2) Interviews (kvalitativ metode)
3) Observationer


Dansk
Flere fagbegreber

Empiri

Feltarbejde

Det lyriske jeg

Prosadigt

Direkte fortællerkommentar

Indirekte fortællerkommentar

Semantisk skema

Pålidelig fortæller

Femikrimi

Upålidelig fortæller


Værktøjer🔨