Energibevarelse

Energibevarelse er en vigtig lov i fysikkens verden, der siger at energi ikke kan forsvinde ud i den blå luft, eller opstå af sig selv. Derfor er energi oplagret i et isoleret system, konstant. F.eks. hvis man gynger helt alene, tilføres der ikke energi til nogen eller noget, og mængden af energi er derfor den samme hele tiden.

Energi i et åbent system kan godt blive mere eller mindre, f.eks. hvis man triller en bold hen ad gaden, vil den skulle fortsætte i en evighed, men omgivelserne, f.eks. græsset, tyngdekraften, luften, og andet, gør at bolden får tilført mindre energi og stopper.


Fysik
Flere fagbegreber

Foton

Æter

Middeltemperatur

Jævndøgn

Døgnets længde

Kulkondritter

Ultralyd

Årets længde

Jordens aksehældning

Stående bølger