Facework

Sociologen Erving Goffman beskriver facework som en rolle vi spiller i en social situation. Det kan f.eks. være rollen som elev. Når vi spiller en rolle, så prøver vi at spille den så godt som vi overhovedet kan. Vi prøver at leve op til de spilleregler, der er i situationen og de forventninger der er til vores rolle.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨