Flashforward

Flashforward er en scene, der midlertidigt viser en fortælling længere fremme i tiden. Det kan f.eks. være en scene med en person som er i fængsel, hvorefter der kommer et flashforward til den dag han er ude af fængsel igen og er sammen med sin familie.


Mediefag
Flere fagbegreber

Dialog

Reallyd

Effektlyd

Off-screen lyd

Asynkron lyd

Synkron lyd

Subjektiv lyd

High key-belysning

Low key-belysning

Nakkeskud (over-the-shoulder)