Flertalsvalg i enkeltmandskredse

Flertalsvalg i enkeltmandskredse er et valgsystem hvor landet er delt op i valgkredse, og hvor hver valgkreds har nogle repræsentanter/politikere der stiller op til parlamentet.

De politikere der får flest stemmer i området kommer i parlamentet, mens alle andre stemmer er spildt.

Valgsystemet bliver blandt andet brugt i USA, Storbritannien, og Indien.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel