Flexicurity

Flexicurity er en model som beskriver mængden af fleksibilitet, og sikkerhed som eksisterer på det danske arbejdsmarked. Der er fleksibilitet på det danske arbejdsmarked, fordi det er nemt at fyre folk sammenlignet med andre lande.

Der er sikkerhed fordi dagpengebeløbet er højt, og dagpengeperioden er lang. Samtidig har vi en aktiv arbejdsmarkedspolitik med rettigheder og pligter for ledige på dagpenge, som gør at man lettere kan "tvinges" til at tage et arbejde.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨