Fordelingspolitik

Fordelingspolitik er politik som handler om hvordan landets økonomiske resurser skal fordeles. F.eks. Når der bliver skåret i kontanthjælpen, eller hvis politikerne beslutter at sundhedsvæsenet skal tilføres flere penge.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨