Forholdstalsmetoden

Forholdstalsmetoden er en metode man bruger til at fordele mandaterne i folketinget mellem partierne.

Måden metoden fungerer på er at hvis et parti f.eks. får 10% af stemmerne på landsplan, vil de også få 10% af pladserne i folketinget. I Danmark har vi en spærregrænse på 2%, hvilket betyder at partierne skal have mindst 2% af stemmerne, tilsvarende 4 mandater, for at kunne opnå pladser i folketinget.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨